Πιστοποιήσεις ECDL και ECDL Advanced

Το ECDL είναι το Νο.1 πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση υπολογιστών. Είναι το παγκοσμίως αποδεκτό πρότυπο μέτρησης! Γι’ αυτό και το Πρότυπο ECDL είναι ευρέως αποδεκτό σε διεθνές επίπεδο:

  • από πολυεθνικές επιχειρήσεις.
  • από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε 150 χώρες
  • από μεγάλους οργανισμούς
  • από κρατικούς φορείς
  • από κυβερνήσεις
  • από διεθνείς οργανώσεις
  • από την ακαδημαϊκή κοινότητα
  • από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δήλωσε Συμμετοχή

Τι είναι το KeyCert;

Το KeyCERT είναι το ελληνικό πιστοποιητικό γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ. Το πιστοποιητικό KeyCERT αναγνωρίζεται επίσημα τόσο από το ελληνικό Κράτος, όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα κράτη σε όλο τον κόσμο. Επίσης, είναι πιστοποιητικό εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), αποτελεί «διαβατήριο» για το ΑΣΕΠ και σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της Αγοράς Εργασίας ως διεθνώς αναγνωρισμένο επαγγελματικό προσόν!

Δήλωσε Συμμετοχή
23 Απριλίου 2018

Μπορεί ένα παιδί με δυσλεξία να μάθει Aγγλικά;

Αναμφίβολα, τα αγγλικά αποτελούν την πιο αναγκαία στην καθημερινότητα όλων των ανθρώπων ξένη γλώσσα. Επομένως, είναι απαραίτητο, τα άτομα με δυσλεξία – καθώς και άλλες ειδικές […]
17 Απριλίου 2018

Πώς να αποφύγετε το άγχος των εξετάσεων

Πριν το τεστ Υιοθετήστε μια μέθοδο συστηματικής μελέτης. Οι τακτικές και σύντομες περίοδοι κανονικής μελέτης είναι πιο παραγωγικές απ’ ότι το εντατικό διάβασμα την τελευταία στιγμή. […]
19 Νοεμβρίου 2017

Συμβουλές για τις εξετάσεις του ECPE – Michigan Proficiency, Μέρος 2ο: Listening

Αν θέλεις πραγματικά να περάσεις τις εξετάσεις ECPE – MICHIGAN PROFICIENCY, η οργάνωση της δουλειάς σου είναι το σημαντικότερο μέρος της προετοιμασίας σου. Να μάθεις δηλαδή το […]
31 Οκτωβρίου 2017

Συμβουλές για τις εξετάσεις του ECPE – Michigan Proficiency, Μέρος 1ο: Writing

Αν θέλεις πραγματικά να περάσεις τις εξετάσεις ECPE – MICHIGAN PROFICIENCY, η οργάνωση της δουλειάς σου είναι το σημαντικότερο μέρος της προετοιμασίας σου. Να μάθεις δηλαδή το […]